Advokato paslaugos

Visada yra galimybė už kurią vertą kovoti

  • Administracinės bylos
  • Bankrotas ir restruktūrizavimas
  • Baudžiamosios bylos
  • Paveldėjimo teisė
  • Civilinės bylos
  • Pacientų teisių gynimas

Siūlau platų teisinių paslaugų spektrą privataus ir viešojo sektoriaus poreikiams tenkinti

Ru
Apie

Privačia advokato veikla Klaipėdoje užsiimu nuo 2007 metų. Turiu du aukštuosius išsilavinimus. 1993 metais baigiau Vilniaus universiteto teisės fakultetą. Esu gavęs apdovanojimų už tarnybą. Esu Klaipėdos apskrities Policininkų profesinės sąjungos pirmininkas.

Sukaupta ilgametė darbo policijoje patirtis, turimos teisinės sistemos, valstybinių institucijų ir teisingumo žinios leidžia kokybiškai teikti teisines paslaugas.

Viačeslav Žarkov
Paslaugos

Administracinės bylos

Ginčų su valstybinėmis institucijomis sprendimas, interesų atstovavimas administracinių teisės pažeidimų bylose, įskaitant visų instancijų teismus dalyvaujant klientui ar jam nedalyvaujant

Baudžiamosios
bylos

Gynyba ikiteisminio tyrimo metu, nagrinėjant baudžiamąsias bylas visų instancijų teismuose, nukentėjusiojo, civilinio ieškovo ar atsakovo interesų atstovavimas

Civilinės bylos

Ieškovo ar atsakovo atstovavimas visų rūšių civilinėse bylose, visais teisminio proceso etapais

Bankrotas ir restruktūrizavimas

Bankroto bylų iškėlimas fiziniams ir juridiniams asmenims, kreditorių interesų atstovavimas, asmenų,kuriems ketinama iškelti bankroto bylą, atstovavimas

Paveldėjimo teisė

Pagalba ir atstovavimas paveldėjimo procedūroje, interesų atstovavimas kilus ginčams dėl paveldėjimo teisės

Pacientų teisių gynimas

Sukaupta didelė patirtis ginant pacientų teises ir atlyginant turtinę bei neturtinę žalą pacientui, padarytą sveikatos priežiūros įstaigose

Bylos

Lietuvos apeliacinis teismas pripažino gynybos argumentus pagrįstais ir išteisino nuteistąjį

Teismas nutarė, kad pirmosios instancijos teismo nuosprendis buvo neteisėtas, nes nėra jokių įrodymų, kad A. L. įvykdė jam inkriminuojamą nusikaltimą – padedant organizuotos nusikalstamos grupuotės nariams realizavo nusikalstamu būdu įgytą turtą ir kartu su minėtos grupės nariais apgaulės būdu įgijo svetimą turtą.

2016

Privatus asmuo prieš Palangos miesto savivaldybę

Klaipėdos apygardos administracinis teismas pripažino, kad pastatų buvimas ir žemės nuomos sutartis, nėra pagrindas neleisti atkurti nuosavybės teises į žemę natūra pagal Atkūrimo įstatymą.

2016

Privatus asmuo prieš odontologijos kliniką

Klaipėdos apygardos teismas pripažino paciento teisę į turtinės ir neturinės žalos atlyginimą dėl nekokybiškai atliktų medicininių paslaugų odontologijos klinikoje. Teismas nusprendė, kad gydytojas, suteikiantis medicinines paslaugas turi būti ypatingai atidus.

2015

Kreditoriai prieš bankrutavusio juridinio asmens vadovą

Lietuvos apeliacinis teismas pripažino kaltu buvusį įmonės direktorių dėl tyčinio bankroto, o Klaipėdos apygardos teismas pritarė kreditorių argumentams dėl pakankamo pagrindo baudžiamosios bylos iškėlimui.

2015

Kreditoriai prieš juridinį asmenį

Lietuvos apeliacinis teismas pripažino, juridinio asmens argumentų pagrįstumą, nekelti įmonei bankroto bylos, nežiūrint į sunkią finansinę padėtį.

2015

Privatus asmuo prieš Migracijos tarnybą

Buvo ginami Kinijos pilietės interesai, kuri buvo įpareigota išvykti iš LR teritorijos pažeidus dokumentų, laikinam gyvenimui LR teritorijoje , pridavimo terminus. Po šešių mėnesių teismų procesų migracijos tarnyba savanoriškai pratęsė teisę gyventi LR teritorijoje vieneriems metams.

2015

Privatus asmuo prieš valstybę

Klaipėdos apygardos teismas priteisė atlyginti neturtinę 10 000 litų žalą asmeniui, kuriam buvo iškelta baudžiamoji byla ir paskirta kardomoji priemonė – laikinas sulaikymas 24 valandoms. Teismas pripažino, kad baudžiamasis persekiojimas ir laikinas sulaikymas buvo neteisėti. Lietuvos apeliacinis teismas pripažino pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą.

2011

Policijos pareigūnai prieš valstybę

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas po 3 metų nagrinėjimo nustatė, kad policijos pareigūnų aprūpinimas tarnybinėmis uniformomis yra socialinė garantija, kuri yra įteisinta įstatymu. Valstybė atsako už žalą, kurią patyrė policijos pareigūnai negaudami uniformų. Teismas priteisė nukentėjusiems pareigūnams, negavusiems uniformų, kompensaciją nuo 2500 litų iki 3500 litų.

2010
Kontaktai
+370 670 26 641
92131 Klaipeda, Manto g. 10